Diễn đàn BOAO là 20 tuổi!

Thời gian phát hành: 2021-06-28 17:46:12  Lượt truy cập: 9

time baynhanh. Diễn đàn Boao cho châu Á đã biến 20 tuổi.

in 20năm qua, diễn đàn BOAO cho Châu Á (BFA) đã thấy GDP của Trung Quốc' S Leo lên lớn thứ hai trên thế giới, một sáng kiến ​​\\ không có dây đai và một con đường"có được sự phổ biến rộng khắp thế giới và thế giới trải quanhững thay đổi sâu sắc vô hình trong một thế kỷ."at 20 tuổi, Diễn đàn BOAO cho Châu Á đang ở độ tuổi trẻ.


Trước: Người phátngôn tổng thống P...

Kế tiếp: Bộ Ngoại giao: Trung Quốc sẽ ...