Người phátngôn tổng thống Philippines về xả thải hạtnhân của Nhật Bản: Các chất gây ônhiễm phải trả giá.

Thời gian phát hành: 2021-06-28 17:46:09  Lượt truy cập: 20

on Apron 15, Người phátngôn của Tổng thống Philippines Harry Lok đã tổ chức một cuộc họp báo thường xuyên.in trả lời cho một câu hỏi từ các phóng viên, ông đã phản ứng với quyết định của chính phủ Nhật Bản'n39; s quyết định xử lýnước thải từ Tainạnnhà máy điện hạtnhân Fukushima bởi Ocean Rologn.&arry Lockenói rằng với tư cách là một quốc gia hàng hải, ông muốn gọi một sốnguyên tắc của luật môi trường quốc tế để thể hiện quốc gia của mình#39; s xem: trước, hệ sinh thái toàn cầu là tích hợp; Thứ hai, các quốc gia đó có liên quan đếnnhau; và thứ ba,nhữngngười gây ônhiễm phải trả giá.he muốn tất cả các quốc gia để làm theo cácnguyên tắcnày.

\\n

Trước: Chống độc quyền phạt 764 tri...

Kế tiếp: Diễn đàn BOAO là 20 tuổi!