SpaceX 6-03nổ tung

Thời gian phát hành: 2021-06-28 17:44:39  Lượt truy cập: 13

at 7:01 AM Vàongày 9 tháng 4năm 2021, một tên lửa vận chuyển dài 4 giờ tháng 3 đã được tung ra từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên. Vệ tinh đãnhập thành công quỹ đạo cài đặt trước.

theno.03 Vệ tinh thửnghiệm chủ yếu được sử dụng để thăm dò môi trường không gian và các bài kiểm tra côngnghệ liên quan.

Mission là chuyến bay không gian thứ 365 cho gia đình Rocketer Carrier tháng ba.


\\n

Trước: Giới thiệu về tụ điện

Kế tiếp: Chính quyền Nhànước về quy ...